hållbarA VAL

Hållbara val

Vi tycker att det ska vara hållbart, inte bara för naturen utan också för människan. För människan är det viktigt med en smaksättning som lägger grunden till god och hälsosam mat för dig och din familj, utan en mängd kemiskt framställda ingredienser.

Ett hållbart agerande vid odling och produktion innebär att vi tillgodoser dagens behov med att minimera riskerna att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Smarta förpackningar, som gör att våra produkter håller sin kvalitet och egenskaper länge. Våra förpackningar har ett barriärskydd för att minska luftinsläpp. Vi har förpackningar som lätt kan återvinnas i Sverige. Vi är anslutna till återvinning via FTI och Naturvårdsverket.

Bra förpackningar med bra barriärskydd minskar också svinn och förlorade aromatiska egenskaper. Hög kvalitet gör att du behöver mindre mängd kryddor, örter och salt än med de av sämre kvalitet, för att smaksätta en rätt. Samtidigt mer ekonomiskt för dig.

Ekologiskt odlade ingredienser, gör att vi minimerar utsläppta kemikalier i naturen som påverkar jorden för framtida generationer.

Alla våra kryddor och örter är ekologiskt odlade av certifierade odlare. Ekologisk odling är certifierad från odlare till ditt bord.

Vårt havssalt är helt utan kemisk blekning och utan tillsatser. Bara havssalt som skördats för hand enligt tusenåriga traditioner. Att vi dessutom inte tillför några konstgjorda ingredienser i våra produkter, gör att du slipper äta ekologiskt odlade råvaror med konstgjorda ingredienser. KRAV och EU tillåter att ett 50-tal tillsatser kan tillsättas en ekologisk råvara och ändå kan kallas för ekologisk produkt. Spicemaster tillåter inga tillsatser.

Tillsatser, raffinerat socker och salt kräver oftast kemiska processhjälpmedel vid produktionen och massa energi och vatten. Inte bara onödiga ingredienser i kryddmixer utan också onödig påverkan på naturens resurser och energi.

Hög kvalitet på kryddor, örter och salt ger inte bara bättre portionsekonomi utan också mer smak och naturliga egenskaper. Har man bra kvalitet behövs inga billiga konstgjorda ingredienser för att ge smak.

När det gäller produktion och transporter: har vi valt att producera så nära som möjligt och därmed korta transportvägar.

Naturligtvis är ILO:s och FN:s regler en del av vår uppförande kod.

Rulla till toppen